Marietje Beemsterboer is leerkracht basisonderwijs en promoveerde 12 juni 2018 aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift ‘Islamitische basisscholen  in Nederland’.
Vanuit haar expertise op het gebied van onderwijs, religie, islam en identiteitsvorming kan zij op aanvraag onderzoek verrichten, adviezen formuleren, lesmateriaal schrijven en workshops of lezingen verzorgen.

Een impressie van Marietjes werk vindt u in de kolom rechts. Een volledige lijst vindt u op de pagina ‘Publicaties en publiciteit’.

Online
Linkedin
Science ON AIR
Academia
ReseachGate

Mail voor contact naar
info@marietjebeemsterboer.nl