Marietje Beemsterboer zet haar kennis over onderwijs, religie en identiteitsvorming in om adviezen te formuleren, lesmateriaal schrijven en workshops of lezingen verzorgen.

Daarnaast doet Marietje onderzoek naar de spanningen die leraren ervaren rond het religieus vormingsideaal op scholen met een sterk religieuze identiteit. Zij is als docent-onderzoeker verbonden aanis verbonden aan Lectoraat De Pedagogische Opdracht van Hogeschool Inholland. 

Een impressie van het werk van Marietje vindt u in de kolom rechts.
Een volledige lijst vindt u op de pagina ‘Publicaties en publiciteit’.

Online
Linkedin
Science ON AIR
Academia
ReseachGate

 

Opdrachtgevers

Contact
dr. M.M. (Marietje) Beemsterboer
info@marietjebeemsterboer.nl